Chiến lược này có thể giúp bạn gia tăng Doanh số


Chiến lược này có thể giúp bạn gia tăng Doanh số ngay lập tức. Hãy viết xuống các Mục tiêu (1), danh sách (2) của bạn để chúng ta sẽ cùng Dũng Cảm Hành động (3) giúp bạn tiến tới Thành Công và Giàu có.
Bạn có thể giúp đỡ đội nhóm của mình gia tăng Doanh số GẤP ĐÔI chỉ sau 6 tháng hoặc ngắn hơn.
---------------------
Chiến lược: Đo lường và Tối ưu
Những gì đo lường được thì kiểm soát được.
Tôi lấy ví dụ mục tiêu là tiền, ví dụ, bạn muốn kiếm 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, hoặc 10 tỷ... mỗi tháng.
1. Mục tiêu: Hãy [viết xuống] con số của bạn theo Năm, rồi tháng, rồi ngày. Chia nhỏ nó ra (để nhìn nó đỡ kinh)
Ghi ra lý do tại sao bạn cần PHẢI đạt mục tiêu này...
2. Check list: Tạo danh sách việc cần làm) Sau đó, [viết xuống] những công việc bạn nghĩ là cần làm để đạt con số đó.
3. Hành động:
- Vào mỗi thời điểm, kiểm tra xem việc bạn đang làm thời điểm đó là gì? Nó có nằm trong checklist kia không?
- Nếu nó không nằm trong checklist (2) và không giúp bạn tiến tới mục tiêu (1), cần thật Dũng Cảm nhanh chóng dừng ngay việc đang làm nó lại, loại bỏ nó vĩnh viễn.
- Nếu nó không nằm trong checklist (2) nhưng giúp bạn tiến tới mục tiêu (1) hãy bổ sung vào danh sách (1) hoặc uỷ quyền để người khác thực hiện nó.
- Thực hiện toàn bộ những công việc trong checklist (2), kiểm tra xem nó giúp bạn tiến tới mục tiêu được bao nhiêu. Đánh dấu lại và ghi vào bước tiến.
4. Liên tục tiến lên:
- Tối ưu hoá danh sách: Hãy chọn những việc mà khiến bạn vui, bạn có tài năng, có kỹ năng để hoàn thành nó.
- So sánh kết quả các hành động ở bước 3, giữ lại các hành động hiệu quả cao (20% các hành động)
- Chuyển giao cho người khác, uỷ quyền, tổ chức đội nhóm, hoặc thuê ngoài để người khác làm những phần công việc còn lại, đưa nó ra khỏi danh sách của bạn (80%)
- Viết thêm vào danh sách những việc mà bạn cho rằng cần làm để tiến tới mục tiêu nhanh hơn;
- Học hỏi và phát triển để tiến tới mục tiêu nhanh hơn
5. Nâng cao tiêu chuẩn
- Nếu mục tiêu đã đạt được, thay bằng mục tiêu khác lớn hơn và tiếp tục quy trình
Chỉ cần làm được 4 bước trên, tôi tin là bạn sẽ tiến rất xa rồi. Bước 5 chỉ làm khi đã hoàn thành mục tiêu (1)
0 Nhận xét