Quy trình Order trên điện thoại phần mềm Karaoke Dân Trí Soft

Sử dụng phần mềm Order tính tiền trên điện thoại cho quán Karaoke Dân Trí Soft giúp quán.

1. Tăng tốc quá trình nhập món ban đầu, tính tiền nhanh chóng cho khách hát.
2. Thông báo quầy pha chế, bếp ngay trên phòng mà không cần chạy xuống thông báo.
3. Quản lý doanh thu hằng ngày, chi phí rõ ràng.
4. Quản lý xuất nhập tồn hàng bán tránh trường hợp thất thoát.
5. Sử dụng điện thoại nhân viên để tối ưu chi phí.
QUY TRÌNH ORDER TRÊN ĐIỆN THOẠI NHÂN VIÊN
Bước 1: Nhân viên phòng chọn phòng và bắt đầu tính giờ. Phần mềm sẽ lấy ra các món đã được thiết lập sẵn.
Bước 2: Nhân viên chọn các món mà khách hàng gọi thêm. Thông báo bếp, bar qua chức năng in chế biến.
Bước 3: Khi khách tính tiền nhân viên sẽ trả các món không dùng.
Bước 4: Quầy thu ngân nhấn tính tiền giờ, in hóa đơn để khách hàng thanh toán.
Bước 5: Nhân viên thu ngân nhận tiền thanh toán của khách và lưu hóa đơn.


Gói cơ bản

Gói nâng cao
Gói quản lý chuỗi
149.000
đồng/tháng
199.000
đồng/tháng
349.000
đồng/tháng

- Không giới hạn người sử dụng phần mềm.


- Không giới hạn người sử dụng phần mềm.

- Không giới hạn người sử dụng phần mềm.

- Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn…

- Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn…

- Không giới hạn số lượng món, số lượng khu vực/phòng bàn…


- Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền.


- Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền.

- Quản lý hệ thống: tạo thông tin nhân viên đăng nhập, phân quyền.

- Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn, tự động thêm món trước cho từng loại phòng hát.


- Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn, tự động thêm món trước cho từng loại phòng hát.

- Quản lý danh mục: hàng hóa, giá cả, khu vực/phòng bàn, tự động thêm món trước cho từng loại phòng hát.

- Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng.


- Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng.

- Quản lý bán hàng: màn hình tính tiền, nghiệp vụ order, tách/gộp bàn, in hóa đơn, báo cáo doanh thu bán hàng.


- Quản lý kho hàng: nhập - xuất - tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho…


- Quản lý kho hàng: nhập - xuất - tồn hàng hóa, báo cáo tồn kho…


- Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa.


- Quản lý định lượng: tính định lượng hàng hóa.


- Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh.


- Quản lý nghiệp vụ thu/chi hàng ngày, báo cáo chi phí phát sinh.


- Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng.

- Quản lý nghiệp vụ công nợ bán hàng: công nợ phải thu của khách hàng.- Báo cáo lãi/lỗ kinh doanh.

- Quản lý danh sách thẻ VIP (khách hàng thân thiết), tích điểm thẻ, đổi điểm thưởng, báo cáo doanh số thẻ VIP.
- Quản lý chương trình khuyến mãi tự động: khuyến mãi theo hóa đơn, khuyến mãi theo món hàng.
- Tính giá vốn hàng bán, báo cáo lãi lỗ theo món hàng, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tháng, quý, năm.
- Quản lý chuỗi quán cafe/quán ăn/nhà hàng.* Thêm 1 chi nhánh
+ 175.000 đồng/tháng.
Đặc biệt:
Ứng dụng order bằng điện thoại, máy tính bảng: miễn phí
Ứng dụng xem báo cáo online qua smartphone: miễn phí

Tải ứng dụng order bằng điện thoại, máy tính bảng

       
0 Nhận xét